Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

ĐỀ XUẤT 41 DANH MỤC CÁC CÔNG NGHỆ CHỦ CHỐT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

ĐỀ XUẤT 41 DANH MỤC CÁC CÔNG NGHỆ CHỦ CHỐT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

Các công nghệ chủ chốt của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) phải là công nghệ cao được các tổ chức quốc tế uy tín đánh giá phù hợp với xu hướng phát triển và tiềm năng ứng dụng trong CMCN 4.0. Đồng thời, phải là các công nghệ có thể phát huy được lợi thế của đất nước, phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030.

 

THAM QUAN TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

THAM QUAN TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số Tp. Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa chính thức ra mắt hôm nay 12/10 tại trụ sở Viettel, số 258 Cách Mạng Tháng Tám, quận 10.