Cảnh báo
  • Key folder in safepath unaccessible

Basic price overwrite

In
This is a basic child of Product PATTERN. You see inherited settings.
virtuemart cart logoThe Famous VirtueMart Cart Logo
Giá gốc33,00 €
Giá bán 39,60 €
Giá bán chưa có thuế 33,00 €
Giảm giá
Số thuế 6,60 €
Giá / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_:
Mô tả

This is a basic child of Product PATTERN. You see inherited settings.
Overwritten are following setting/content:
- Product desc
- Product price

Đơn vị trong hộp:1

Nhận xét

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.