Hướng dẫn mở shop bán hàng

Không mất nhiều thời gian, chỉ 5 phút bạn có ngay một cửa hàng online trên HBTEX

Để đăng ký mở shop, Hãy theo các chỉ dẫn dưới đây:

Bạn truy cập menu, chọn mục Tài Khoản/ Đăng ký mở shop

dang ky shop 01

Đọc qua phần Tham khảo quy trình kinh doanh 4 bước trên HBTEX, kéo xuống phía dưới bạn sẽ đến phần BIỂU  MẪU ĐĂN KÝ NGƯỜI BÁN

Bạn điền đủ các thông tin đăng ký (các mục có dấu * là bắt buộc phải có thông tin). Các thông tin cần chính xác vì chương trình sẽ tự động lấy các thông tin này setup cửa hàng cho bạn và để giao dịch với khách hàng cũng như quản trị website.

  • Email: điền email của bạn đang sử dụng (chính xác để nhận mã kích hoạt).
  • Mật khẩu: điền mật khẩu bạn tự đặt vào đây (mật khẩu đủ mạnh cần có chữ hoa, chữ thường, ký tự đặc biệt @ # $ & * và kỹ tự sô 0 1…). Không đặt mật khẩu dễ đoán dạng tên, ngày tháng năm sinh
  • Điện thoại: Điền số điện thoại bạn sẽ dùng giao dịch với khách hàng
  • Mô tả cửa hàng: Bạn viết vài dòng ngắn gọn mô tả mặt hàng bạn kinh doanh, vị trí cửa hàng hay là các chính sách hỗ trợ người mua…
  • Địa chỉ: Viết địa chỉ của hàng của bạn (số nhà, đường phố, phường, xã, huyện tỉnh…)

Cuối cùng bạn nhấn nút Đăng ký để hoàn thiện. Bạn sẽ nhận được thông báo sau:

Thông báo đã đăng ký mở shop thành công

Bây giờ bạn phải chờ quản trị hệ thống tiếp nhận và kích hoạt cửa hàng bạn vừa đăng ký. Sau khi kích hoạt xong sẽ có tin nhắn qua điện thoại hoặc thông báo qua email đến bạn.
Có thể gọi đên sô hotline để yêu cầu kích hoạt cửa hàng sớm hơn so với quy trình xét duyệt thông thường. 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

X
Logo
Reset Password